AdBlue

Moderní dieselová vozidla čelí stále přísnějším emisním normám, což vyžaduje inovativní technologie ke snižování škodlivých látek emitovaných do ovzduší. Jednou z klíčových technologií je AdBlue, speciální roztok močoviny ve vodě, který má významný vliv na ekologický profil dieselových motorů.

Co je AdBlue?

AdBlue, známé také jako Diesel Exhaust Fluid (DEF), je bezbarvý roztok močoviny ve vodě, který se skládá z čisté močoviny (urea) a demineralizované vody. Tato látka slouží jako prostředek ke snižování emisí oxidů dusíku (NOx), které vznikají při spalování paliva v dieselových motorech.

Funkce AdBlue v Dieselových Vozidlech

  1. Selektivní Katalytická Redukce (SCR): AdBlue se vstřikuje do výfukových plynů dieselového vozidla v rámci technologie známé jako SCR. V této fázi dochází k chemické reakci.
  2. Chemická Reakce: V reakci s horkými výfukovými plyny se močovina v AdBlue rozkládá na amoniak (NH₃) a oxid uhličitý (CO₂).
  3. Redukce NOx Emisí: Amoniak vzniklý touto reakcí následně reaguje s oxidy dusíku (NOx) v katalyzátoru SCR. Tato reakce snižuje NOx na neškodné produkty, dusík (N₂) a vodu (H₂O).

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.